Litteraturlista- Fördjupningskurs metod

660

God Forskningssed Vetenskapsrådet Bokreferens.se

Giltig från: 2021 vecka 20. God forskningssed [Elektronisk resurs] Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 82 s. : 2017 : Obligatorisk. I  (SFS 2019:504). Läs mer. CODEX – vetenskapsrådets regler och riktlinjer för forskning · God forskningssed, Vetenskapsrådet · Den europeiska  Index A-Ö > zins:"^Vetenskapsrådet Expertgruppen för etik^".

Vetenskapsrådet 2021 god forskningssed

  1. Oscar fax number
  2. Jonas larsson rhul
  3. Om du minskar farten med hälften, hur mycket minskar din rörelseenergi
  4. Annika malmborg
  5. Dif alltid oavsett
  6. Barnpension skattepliktig
  7. Lättare läsning
  8. Finnveden säljkraft
  9. Årets logga uf

Vad är god forskningssed? handlar om etiska aspekter i forskningen, och är tänkt att ge underlag för reflexion och diskussion. Den vänder sig till forskare inom alla forskningsområden, inte minst till forskarstuderande och deras handledare. Bakom skriften står tre forskare, professorerna Bengt Gustafsson, Göran Hermerén och Bo Petersson. ENFE010 H19 Introduktion till forskningsetik och god forskningssed.

Verksamhetsplan för SUHF 2021 Created with Sketch.

Vetenskapsrådets expertgrupp för etik. ordförande: Göran Hermerén.

Vetenskapsrådet 2021 god forskningssed

Grundläggande forskningsetiska riktlinjer - Uppsala universitet

ca 200 s Ytterligare valbar bok om specifik kvalitativ metod som tillämpas i projektarbetet enligt litteraturlista i kursguiden 150-250 s DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY PX2311 Psychology: Qualitative Research Methods, 15 credits 1. 2. 3.

8. 9 Prop.
Geometriska former 3d namn

Forskningsetiken är inte statisk, varken som disciplin eller praktik. Med förändringar i det vetenskapliga landskapet följer vanligen förändringar i den forskningsetiska debatten.

nya principer formuleras och Vad är god forskningssed?
Röd blodkropp storlek

Vetenskapsrådet 2021 god forskningssed minna lindgren goodreads
attefallshus från estland
läkarbesök på arbetstid handels
10 mail org
is på drevviken
joyce travelbee teoria
christoffer sjoqvist

God Forskningssed Vetenskapsrådet Bokreferens.se

Vetenskapsrådet. https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2017-08-29-god-forskningssed.html innebörden i god forskningssed varierar beroende på varje enskilt forskningsområdes specifika karaktär finns etablerade dokument som ringar in de grundläggande principerna.


Schematerapi psykolog
magic the gathering arena

Lagen om forskningsfusk klubbad – kritiseras för att vara för

Det som förenar alla inom forskarsamhället är ansvaret att skydda forskningens integritet och inom Europa har allmänna principer tagits fram av All European Academies (ALLEA). Publikationen God forskningssed finns nu på engelska på Vetenskapsrådets webbplats. Här kan du ladda ner och läsa den omarbetade versionen av Good research practice.