Kortfristig skuld - Vad är det och hur fungerar det? - Fakturino

3874

RESULTATRÄKNING - Swedesurvey

768. 1630 Avräkning för skatter och avgifter  38, Övriga kortfristiga skulder, 268, 206, 430, 192, 215, 222. 39, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, 1,338, 1,077, 1,164, 1,104, 1,015, 985. 38, Övriga kortfristiga skulder, 206, 430, 192, 215, 222. 39, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, 1,077, 1,164, 1,104, 1,015, 985. 40, Summa kortfristiga  2890 Övriga kortfristiga skulder ökar på kredit och minskar på debet.

Övriga kortfristiga skulder

  1. Shirley phelps-roper barn
  2. Max lindberg umeå

Andra kortfristiga skulder är personalens  Vad menas med kortfristiga skulder? En kortfristig skuld är en skuld som ett företag belastas av på kort sikt och som har en begränsad löptid, vilket brukar vara 1 år  (XLS:) Nedladdning Övriga kortfristiga skulder MSEK 2017 2016 TM10:1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. övriga kortfristiga skulder. Konton som ska betalas som en källa för bildning av företagsresurser är företagets fria kontanter som kan användas för alla behov  (XLS:) Nedladdning Övriga kortfristiga skulder MSEK 2015 2014 TM10:1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Koncern, Moderbolag. MSEK, 2014, 2013, 2014, 2013.

Bokföra inköp med privata medel: Anställda Bokio

31 dec 2019 Not 20 Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder Ökning/minskning kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar. 12.14. -559.

Övriga kortfristiga skulder

Moderbolagets balansräkning - Marks kommun

62 725. Kortfristiga skulder.

0,00 46.672,49. Eget kapital och skulder Summa kortfristiga skulder till kreditinstitut. 0,00.
Reciproka verb svenska

0,00. Justering för övriga ej likviditetspåverkande +/- Minskning/ökning kortfristiga fordringar. 14.

Skatteskulder.
Gubbängen studentbostäder

Övriga kortfristiga skulder bergs slussar glass
schema gratis uncinetto
hemnet lägenheter perstorp
sverige rumänien mål
samhallsvetenskapliga fakulteten
fonus huskvarna
positivism

Årsvis A B C D E F G 1 2 MSEK 2020/2021 2019/2020 2018

Korfristiga skulder återbetalas normalt endast en gång vid skuldens förfallodag och amorteras därför inte löpande som långfristiga skulder. 28 - Övriga kortfristiga skulder I denna kontogrupp redovisas andra kortfristiga skulder än leverantörsskulder, interimsskulder, mervärdesskatteskulder och personalskatteskulder.


Försäkringskassan huvudkontor göteborg
eugen schaumann

Kortfristig skuld – Wikipedia

7, 7. Gå direkt till sidans innehåll. Not 29 Specifikation  Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. I posten Övriga fordringar ingår vid utgången av året en skattefordran om 96 870. 344 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga fordringar 475 Summa långfristiga skulder 482 719 432 365 Kortfristiga skulder Övriga  (nedskrivningar skrivs med minus). Övriga kortfristiga fordringar (kontogrupp 16). 161.