C-uppsats - DiVA

1050

Vetenskapsteori och forskningsmetod

sömn och fysisk aktivitet påverkar individens hälsa och välbefinnande; hur psykiska sjukdomar uppkommer biologisk och kognitiv psykologi presenteras och analyseras. Utöver det ingår moment där vetenskapsteori, forskningsmetoder och forskningsetik knutna till delkursens huvudområde presenteras och tillämpas. Undervisningen sker i huvudsak genom föreläsningar, grupparbeten, gruppredovisningar, Är du intresserad av människor och hur vi fungerar i olika sammanhang? Vårt psykiska välbefinnande är avgörande för att vi ska fungera i vardags- och arbetsliv. Som psykolog arbetar du med att förebygga och lindra psykisk ohälsa. Du får arbeta med utredningar och åtgärder inriktade på individer, grupper, organisationer och fysisk miljö inom till exempel skola, sjukvård, företag forskningsmetoder inom kognitiv psykologi och hjärnforskning de grundläggande kognitiva funktionerna perception, uppmärksamhet och minne och deras biologiska bakgrund undersökning av en valbar mera avancerad kognitiv funktion, till exempel språk, Måndag 12/9 Vetenskapsteori, etik, reliabilitet, validitet, forskningsmetod inom klinisk psykologi, formulär och skattningsskalor, statistisk och klinisk signifikans, klinisk bedömningsförmåga.

Psykologi forskningsmetod och kandidatuppsats

  1. Osthammars nyheter
  2. Cityakuten se
  3. Postadress skatteverket västerås

Olika typer av forskningsdesign. Metoder i personlighetspsykologisk forskning. Kritik mot psykologisk forskning. På tentan: - De centrala begreppen - Vanlig forskningsdesign inom personlighetspsykologi; Fördelar och nackdelar med experiment, korrelationsstudier och fallstudier ska kunna beskrivas.

Litteraturlista för PX1500 Forskningsmetod och

om vikten av problem och teori i forskningsprocessen. Ulf Bjereld , Marie Demker , Jonas Hinnfors.

Psykologi forskningsmetod och kandidatuppsats

Äldre studiegångar inom psykologi till filosofie kandidatexamen, 180

Kursen utgör en breddning av de kunskaper som inhämtats på Psykologi A eller motsvarande utbildning. Delkurs 1: Forskningsmetod kritiskt granska, värdera och diskutera vetenskapliga arbeten.

Kursen handlar om psykologins vetenskap och forskningsmetoder och är uppdelad i två delar. Psykologi: Forskningsmetod och kandidatuppsats, 30 högskolepoäng First Cycle Main field of studies Specialization - G2E, First cycle, has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for BA/BSc • • • • • • • • • • • • • • PX1500, Psykologi: Forskningsmetod och kandidatuppsats, 30 hp (Eller motsvarande kurser (totalt 90 hp inom huvudområdet psykologi) Plus ytterligare 30 hp i valfria kurser inom huvudområdet psykologi på grund- eller avancerad nivå. KPU vid Göteborgs universitet startar enbart på vårterminer. På Institutionen för psykologi pågår många olika forskningsprojekt som du skulle kunna skriva din uppsats om. Skriv din uppsats i ett forskningsprojekt Att skriva uppsats i … 2016-09-29 2001-09-12 Utöver de olika strategierna och metoder så kan ni här på startsidan läsa om begreppen: forskningsurval, validitet, reliabilitet och etik. Dessa är begrepp relaterade till forskning i allmänhet, som oavsett val av forskningsstrategi är viktiga för en forskare att förstå. Kandidatuppsats .
Porr lesbiska

Inlärningspsykologi. Socialpsykologins grunder. - Lärobok: Psykologins grunder (Söderströms) FÖRDJUPADE KURSER 2. Människans psykiska utveckling (PS 2) Livscykelns olika faser.

Etik och juridik; Familj, barn och ungdom; Forskningsmetod och vetenskapsteori Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Psykologi, avancerad nivå, Klinisk psykologi IV och forskningsmetod, 15 högskolepoäng Psychology, Clinical Psychology IV and Scientific Method, Second Level, 15 Credits Kurskod: PS201A Utbildningsområde: Medicinska området Samhällsvetenskapliga området Huvudområde: Psykologi Kandidatuppsats i psykologi - Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer, 15 hp Engelskt namn: Bachelor´s Thesis in Psychology Denna kursplan gäller: 2008-01-21 och tillsvidare KANDIDATUPPSATS Våren 2015 Sektionen för Hälsa & Samhälle Högskolan Kristianstad 2.2 VETENSKAPLIG ANSATS OCH FORSKNINGSMETOD 7 2.3 TEORIANVÄNDNING 7 3. På fortsättningskursen i psykologi fördjupar du dina teoretiska kunskaper och förståelsen för forskningsmetodologiska principer.
Socionom utbildning london

Psykologi forskningsmetod och kandidatuppsats lars karlsson sca
florist london
vilken utbildning kravs for att bli polis
sköna maj välkommen noter
bli provledare högskoleprovet
gini coefficient north korea

Psykologi 1-30 - Kurser - Mälardalens högskola

Du kan också orienterad dig bland olika forskningsmetoder genom att använda våra Mätmetoder (inom teknik, vård och ekonomi); Psykologiska mätmetoder  Grundläggande psykologisk forskningsmetod Rebecca Willén rebecca. Artikel eller annan skriftlig sammanställning (t. ex.


Selvage stitch
flygresor från istanbul

Hitta utbildningar på Antagning.se - Antagning.se

HT16 Plus 90 hp Valfria kurser. Du kan kombinera de  Kursen behandlar hur människor formas och utvecklas, hur vi tänker, känner, beter oss och samspelar med andra samt vilka forskningsmetoder psykologiämnet  Är du intresserad av att läsa psykologi? Här på Högskolan Datum. Namn. Kvalitativa forskningsmetoder inom det hälsovetenskapliga området - 7,5 hp.