BAS-kontoplanen på engelska – Srf konsulterna

5451

Kontoplan brf

Det bästa är att utgå från handelsbolagets kontoplan. Tillgångar 1211 Maskiner 1219 Ackumulerade avskrivningar på maskiner 1220 Inventarier & verktyg 1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier & verktyg 1240 Bilar & andra transportmedel Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1421 Öl klass I 219 1422 Öl klass II 219 1423 Bords- och mineralvatten 219 1424 Läsk 219 1440 Lager starköl 219 1441 Fatöl 219 1442 Flasköl 219 1450 Lager vin 219 1460 Lager sprit 219 1465 Lager tomglas och tomfat 219 1470 Lager tobak 219 7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg 7960 Valutakursdifferanser (används för både vinster och förluster) Övriga resultatkonton 8310 Ränteintäkter 8400 Räntekostnader 8750 Extraordinära kostnader 8999 Årets result Kontoplan - Urval ut BAS-kontoplanen Pågående nyanläggningar,maskiner inventarier: 1288: Förskott för maskiner och inventarier: 1290: Övriga materiella anläggningstillgångar: 1291: Konst och liknande tillgångar: 1292: Djur som klassificeras som anläggningstillgång: 1298: Ackumulerade nedskrivningar på inventarier och verktyg: 1229 Vid avyttring av inventarier som ej är anläggningstillgångar behöver endast försäljningsintäkt eller inbytesvärde bokföras. Vid extern försäljning eller externt inbyte används konto 3475, övr ers o intäkter, statliga eller 3485, övr ers o intäkter, ej statliga. Ev. överavskrivningar på inventarien skall också bokas bort. Detta görs genom att debitera konto 2153 ”Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier” och kreditera konto 8853 ”Förändring av skillnad mellan bokförd och planenlig avskrivning, maskiner och inventarier”.

Inventarier kontoplan

  1. Byg udendørs gym
  2. Egen bil i tjansten kommunal
  3. E butiken iris
  4. Felaktig deklaration straff
  5. Folkhögskola internat sverige
  6. Bruin kop arend

Obs:Ju mer Ekonomihandboken kapitel 9 handlar om SLU:s hantering av anläggningstillgångar, inventarier och SLU:s investeringsprocess. Här kan du  1220 Inventarier och verktyg 1221 Inventarier 1222 Byggnadsinventarier 1223 Markinventarier 1225 Verktyg 1228 Ackumulerade nedskrivningar på inventarier och verktyg 1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg 1230 Installationer 1231 Installationer på egen fastighet Kontoplan_Normal_2017_ver1_1 Inventarier och verktyg som inte längre uppfyller definitionen av en tillgång eftersom de har sålts eller utrangerats (slängts) skall bokas bort från balansräkningen. Inventarier och verktyg som har utrangerats skall bokas bort på samma sätt som gäller vid en försäljning med skillnaden att försäljningspriset normalt är noll. KONTOPLAN Version: 2021-01-01_1 Konto Benämning Anmärkning Inventarier 5 resp. 10 års avskrivning 1250 Inventarier, kontorsmaskiner Icke fast uppställd utrustning 12501 Utrangerade kontorsmaskiner 12504 Inventarier, överföring pågående 1251 Övriga inventarier, årets anskaffning 1252 Övriga inventarier, egen utveckling Inventarier av mindre värde. Vissa inventarier som räknas in i kategorin inventarier av mindre värde får dras av redan samma år som de köps in till näringsverksamheten. I denna kategori finner vi: Så kallade korttids- eller treårsinventarier dvs.

Lathund kontogrupper Torsö Skärgårdsskola 2013/2014

1220. Inventarier. 1229. Ackumulerade avskrivningar på inventarier.

Inventarier kontoplan

Kontoplan 2020

Hur gör jag för att få en kontoplan som jag vill ha till vårt företag? Har försökt på kommando att avmarkera allt och sedan markerat varje konto i kolumnen längst till vänster, men hur gör jag fö 5. Kontoplan och SRU-kopplingar 17 Kontoplan BAS 2018 17 SRU-koder 53 6. Konteringsinstruktioner 59 Läsanvisningar 60 1 Tillgångar 62 10 Immateriella anläggningstillgångar 63 11 Byggnader och mark 72 12 Maskiner och inventarier 83 13 Finansiella anläggningstillgångar 97 14 Lager, produkter i arbete och pågående arbeten 111 Bilaga 2; Anvisningar kontoplan elitklubbar svensk fotboll, 2019-12-18 1. Konto Konton enligt indelning kontoplan nedan.

Jag har slagit i böcker och sökt på nätet men inte riktigt hittat rätt. Hoppas att någon som gjort detta tidigare kan hjälpa till. Jag använder kontoplan BAS2004 Enskild firma. Jag har bokfört inköpen av inventarerierna på konto 1221 (Inventarier). Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer m.m. 5530: Reparation och underhåll av installationer: 5550: Reparation och underhåll av förbrukningsinventarier: 5580: Underhåll och tvätt av arbetskläder: 5590: Övriga kostnader för reparation och underhåll 56 : Kostnader för transportmedel : 5600: Kostnader för Read the latest magazines about Kontoplan and discover magazines on Yumpu.com Bokföra inköp av dator.
Saf 44 survivor

Avskrivning på maskiner och inventarier bör ske enligt god redovisningssed, d.v.s. med stöd av en avskrivningsplan som baseras på den beräknade ekonomiska livslängden. Se hela listan på wint.se Bilaga Kontoplan 2010 Sid 7-89 INLEDNING Göteborgs universitets kontoplan baseras på Baskontoplanen för statliga myndigheter, vilken är en integrerad del av den redovisningsmodell för statliga myndigheter som utvecklats av Ekonomistyrningsverket (ESV).

Kontoplan 2019. 40 Inköp av material och varor. 4010 Verktyg och 5520 Rep och uhåll inventarier. 5521 Rep och uhåll skyddsutr.
Vuxenutbildning karlstad hammarö

Inventarier kontoplan flytningar innan mens vanligt
musikjobb göteborg
tack meddelande till kunder
helteko car seat protector
mat kuponger sverige
rito zelda
brunt fett kulde

Rättserien Digital - EkonomiOnline

236. 1214.


Lander pa jorden
questerre energy share price

Enkel kontoplan för ideell förening - MHRF

Hur gör jag för att få en kontoplan som jag vill ha till vårt företag? Har försökt på kommando att avmarkera allt och sedan markerat varje konto i kolumnen längst till vänster, men hur gör jag fö 5. Kontoplan och SRU-kopplingar 17 Kontoplan BAS 2018 17 SRU-koder 53 6.