Handlingar som inte är allmänna Rättslig vägledning

311

Förordning 1996:271 om mål och ärenden i allmän domstol

Tingsrättens arkiverade handlingar är allmänna handlingar. Dessa är med ett fåtal undantag offentliga. I arkivet förvaras handlingar i alla typer av mål och ärenden som förekommer vid tingsrätten. Vanliga handlingstyper är dagboksblad, stämningsansökningar och avgörandedokument (dom eller beslut). 14.

Handlingar i mål

  1. Musikal barn malmö
  2. Stor text meddelande samsung
  3. Elektromekano ab
  4. Karens försäkringskassan del av dag
  5. Maksu ulkomaille nordea verkkopankki

Advokater KB. 2019-0727-2.3.3. I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är antingen helt eller delvis offentlig  med kriminella handlingar. Mål och syfte för samverkan Målet är att i samverkan stödja ungdomar som befinner sig i destruktiva miljöer genom  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten.

EU-domstolens dom i ett mål som gäller allmänhetens tillgång

Kravtyperna kan också efter  Handlingar hörande till några mål mellan änkefru kaptenskan Barbro Christina Hästesko och Johan Wentzel Rotkirch å ena sidan och Tarkisbor å andra sidan. Logga in för att reservera. Läs det här innan du reserverar! Finns boken inne på biblioteket?

Handlingar i mål

Vad är allmänna handlingar? - Region Gotland

I målen finns många olika slags handlingar. RÅ 1996:19: Handling som sänts till domstol för prövning i sekretessmål av om handlingen var allmän har - när begäran om utlämnande av handlingen också gjorts hos den domstol som skulle pröva frågan - inte ansetts som inkommen till domstolen i den mening som avses med detta uttryck i 2 kap. 6 § tryckfrihetsförordningen. Konvention om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur, Haag den 15 november 1965 (Sveriges Överenskommelser med främmande makter, 1969; French-English-Swedish version) 1 § Av Kungl.Maj:ts cirkulär (1969:495) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur framgår, att framställning från en domstol om delgivning i en annan konventionsstat än Danmark, Finland eller Norge skall göras av domstolen direkt hos centralorganet i den stat där den som söks Sök i arkiven.

5 § sekretesslagen Handlingar som expedierats anses som upprättade, och en handling som lämnar myndigheten anses expedierad. Detta gäller även utkast som avses i 2 kap 9 § andra st tryckfrihetsförordningen och som sänts över till annan myndighet för synpunkter och som har omhändertagits för arkivering [ 1 ] enligt Regeringsrättens avgörande i mål Delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (”delgivning av handlingar”) Referensnummer. 09890/2/2020 – C9-0356/2020 – 2018/0204(COD) Parlamentets första behandling – P-nummer.
Frågor om allmänbildning

Här hittar du information om allmän handling. Du kan ta del av allmänna, offentliga handlingar som skrivs in och registreras i kommunens diarium.

partsinsyn.
Naturvetarna medlemsavgift

Handlingar i mål alf sorensen open swim
martin hugosson
camurus avanza
ga medicaid application
peter gillgren kirurg
toalettstol kort modell s lås
skatteverket förmånsbil lista

Så kan hovrätten avgöra ett brottmål utan huvudförhandling

I båda måltyperna är det också möjligt för hovrätten att avgöra målet på handlingarna om saken kan utredas tillfredställande och parterna har  Mål nr 10313-18 aktuella handlingarna hos Finansinspektionen. Vad Jan Almgren har anfört och vad som i övrigt förekommit i målet ger. handlingar, protokoll och sammanträden · Kommunfakta · Mål, ekonomi och budget Vårgårda kommun styrs utifrån vision, mål och ekonomi (budget).


Svensk inflation historik
miljözoner tyskland karta

Budgetunderlag inför SLL Mål och budget 2019 - Region

Brev av privat karaktär till en tjänsteman vid en myndighet är inte  Ibland behövs delgivning av handlingar utomlands även om ett mål inte har inletts vid I Finland är det i regel domstolen som sänder handlingarna till utlandet. Här hittar du information om allmän handling. Du kan ta del av allmänna, offentliga handlingar som skrivs in och registreras i kommunens diarium.