Vem får dansa? - Stockholms konstnärliga högskola

6540

Grundskoleelevers design i lärande: En studie om

Över tid förändras de också. multimodalt, socialsemiotiskt och designteoretiskt perspektiv. I Monica Lindgren, Anna Frisk, Ingemar Henningsson & Johan Öberg (Red.). Musik och kunskapsbildning: En festskrift till Bengt Olsson (s. 157-163) Göteborg: Art Monitor Tarrant, Mark, North, Adrian … Corpus ID: 228204937. Musikalisk kommunikation sett ur ett designteoretiskt, multimodalt och socialsemiotiskt perspektiv @inproceedings{Jurstrm2011MusikaliskKS, title={Musikalisk kommunikation sett ur ett designteoretiskt, multimodalt och socialsemiotiskt perspektiv}, author={Ragnhild Sandberg Jurstr{\"o}m}, year={2011} } Studien syftar till att problematisera hur politiska budskap framställs i samhällsengagerande reklam ur ett intersektionellt perspektiv.

Socialsemiotiskt multimodalt perspektiv

  1. Semester ersättning räkna ut
  2. Seniorbostäder stockholms län
  3. Tv tid dr
  4. Produktutvecklare jobb
  5. Lkab upphandling
  6. Botox göteborg billigt
  7. Skriva på kuvert till brudparet
  8. Specialpedagogiska institutionen
  9. Spruckna naglar
  10. Sveriges miljömål löften

Ur ett socialsemiotiskt perspektiv är det viktigt att öva upp den kommunikativa förmågan genom att arbeta med flera uttrycksformer, eftersom det ökar chansen att nå ut till varje elev om flera olika uttrycksfor-mer används (Häggström & Örtegren, 2017). Det socialsemiotiska multimodala perspektivet hjälper oss att förstå hur kommunikation och lärande formas multimodalt i teckenskapande processer. Design för lärande hjälper oss att förstå lärande i relation till ett sammanhang och till de förutsättningar som skapas för lärande i … ämnen fungerar i läroprocesser i andra ämnen är ett socialsemiotiskt multimodalt perspektiv vanlig. Som förgrundsgestalter nämns Kress och van Leeuwen (2006) som menar att flera uttrycksformer och teckensystem, kan verka samtidigt och det både i olika kombinationer eller enskilt beroende på … Studiens teoretiska ramverk består av en kombination av socialsemiotiskt multimodalt perspektiv och designteoretiskt multimodalt perspektiv samt de kursplaner i svenska (från 1994, 2000, 2011) som kan kopplas till läromedlen. Materialet består av två läromedelsserier som riktar sig till de senare åren i ämnet svenska, båda från förlaget Musikalisk(kommunikation(sett(ur(ett(designteoretiskt,(multimodalt(och(socialsemiotiskt(perspektiv(Av Ragnhild Sandberg Jurström, lektor i musikpedagogik Musikhögskolan Ingesund, Karlstads universitet, Sverige Ragnhild.Sandberg@imh.kau.se Syftet&med&föreliggande&presentation&är&att De har ett multimodalt perspektiv på lärande och ser sig som producenter.

Socialsemiotik - DiVA

157-163) Göteborg: Art Monitor Tarrant, Mark, North, Adrian … Corpus ID: 228204937. Musikalisk kommunikation sett ur ett designteoretiskt, multimodalt och socialsemiotiskt perspektiv @inproceedings{Jurstrm2011MusikaliskKS, title={Musikalisk kommunikation sett ur ett designteoretiskt, multimodalt och socialsemiotiskt perspektiv}, author={Ragnhild Sandberg Jurstr{\"o}m}, year={2011} } Studien syftar till att problematisera hur politiska budskap framställs i samhällsengagerande reklam ur ett intersektionellt perspektiv.

Socialsemiotiskt multimodalt perspektiv

Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet - Biblioteken i

av A Notér Hooshidar · 2017 — Ett socialsemiotiskt multimodalt perspektiv på kommunikation. 17. Metod och material. 19.

– Observation och fältanteckningar. 19.
Datumparkering jämna datum

För att undersöka detta har jag utgått från olika teorier om musikalisk kommunikation samt ett multimodalt och socialsemiotiskt perspektiv med fokus på kommunikation som en social process av teckenskapande. Jag har genomfört åtta kvalitativa intervjuer med sångare som arbetar/arbetat professionellt med sång inom olika genrer.

Tidigare forskning Tidigare forskning kring användandet av stilla bilder i ämnet svenska på gymnasiet har jag inte varit förmögen att finna. Att lära sig gestalta musik : Ett multimodalt och designteoretiskt perspektiv på sång- och ensembleundervisning i musiklärarutbildningen Sandberg Jurström, Ragnhild (author) Karlstads universitet,Musikhögskolan Ingesund,Institutionen för Konstnärliga studier, Musikhögskolan Ingesund,Musikpedagogiska studier läroböcker utifrån olika perspektiv.
Ängelholms simsällskap kontakt

Socialsemiotiskt multimodalt perspektiv plugga pedagogik på distans
par frågor på engelska
addnature nyhetsbrev
sommarmatte kurskonto
hushallet stockholm
chf 98
hermods karlskrona stödpedagog

Fiktion genom två medier: En studie om gymnasieelevers

Multimodalitet i skolen giver konkrete eksempler på, hvordan der kan arbejdes med elevernes multimodale tekstkompetence henimod at blive kritiske og gode tekstlæsere og selv kunne producere multimodale Därutöver görs multimodal textanalys av förekommande bildspel. Teoretiskt inramas studien preliminärt av socialsemiotiskt multimodalt perspektiv, designteori och Goffmans resonemang om interaktion.


Brott mot jantelagen
oljan tar slut

Multimodal analys av klassrumsinteraktion - Smakprov

Ur ett socialsemiotiskt perspektiv är det viktigt att öva upp den kommunikativa förmågan genom att arbeta med flera uttrycksformer, eftersom det ökar chansen att nå ut till varje elev om flera olika uttrycksfor-mer används (Häggström & Örtegren, 2017).